Dennis Sandberg              ordförande
Monica Gradin                 kassör
Berith Östlund                 sekreterare
Carina Forslund                ledamot
Ann-Christin Näsholm        ledamot
Kurt-Lennart Zeilon          ledamot
Michael Öhman                ledamot, vice ordförande
Torbjörn Gradin               suppleant
Andrea Edman                  suppleant
Henrik Sahlén                  suppleant
 
Revisorer:    Anna-Britta de Wall och Mats Ågren
Valberedning: Per-Urban Gradin och Christina Åström

Klicka på boken och sidorna för att bläddra: