Karin Walther                  ordförande
Monica Gradin                 kassör
Berith Östlund                  sekreterare
Laila Lundqvist                 ledamot
Carina Forslund                ledamot (vice ordf)
Ann-Christine Näsholm     ledamot
Dennis Sandberg              ledamot
Kurt-Lennart Zeilon           suppleant
 
Revisorer:    Anna-Britta de Wall och Mats Ågren
Valberedning: Per-Urban Gradin och Christina Åström

Klicka på boken och sidorna för att bläddra: