Från vänster:
Paul Gradin
Edon Östlund
Tord Boström
Torbjörn Gradin
Mario Trümper