Kungen och drottningen är oense om vad de ska ta sig till med sin omogne son. Städaren Bengt kastas in i hetluften och får medla mellan parterna.