Med magi (och öppet köp på klänningar) kommer man långt.