Prinsen funderar på vad giftermål innebär. Och vad är en flicka? Är det som en lastbil fast utan flak?