Grabbarna i mixer rummet ser till att ljud och ljus stämmer