Laila och Anna-Britta hjälper till med fördelning och förberedelser av roller och sketcher