Informationsmöte!!!

Torsdagen 2:a Juni 19.00 hålls ett informationsmöte av Mattias Ågren från Mediateknik AB. Informationen gäller aktuella utbyggnadsplaner för sträckan Bollstabruk-Sjöbotten-Västansjö-Västertorp.