Några riktlinjer för genomförande av en Fiberförening

De flesta Fiberföreningar tar hjälp direkt ifrån början av något företag som arbetar just med fiberutbyggnad och nätprojektering (de flesta följer modellen som ni ser nedanför)

 

1. Bilda Fiberföreningen

Några drivande personer tar på sig ansvaret att bild en

Ekonomisk Förening, sedan delar man in sitt Geografiska Fiberområde i delområden där man utser Områdesansvariga  (som ansvarar för de olika delområdena)

 

2. Medlemskap – Intresse av Fiber

När föreningen är bildad är det dags att börja värva medlemmar dvs. fastigheter i det geografiska området. Man håller oftast några informationsmöten där man bjuder in alla fastighetsägare i området, samt att

områdesansvariga

(ser till så alla fastighetsägare i sitt område får den information som de bör få. Ofta är inte Medlemskap något bindande utan föreningen samlar medlemmar för att se hur stort intresset är för att kunna ta fram en förhands projektering och kostnadskalkyl, desto fler medlemmar desto billigare eftersom man delar solidariskt på kostnaderna.)

 

3. Beslut – Skall det genomföras?

När

fiberföreningen

(anses sig vara klara med rekryteringsprocessen av medlemmar till föreningen så kallas man alla medlemmar till ett möte där Styrelsen i föreningen presenterar förhands projekteringen och kostnadskalkylen och sedan får medlemmarna rösta Ja eller Nej om projektet skall genomföras eller inte. Oftast genomförs det.)

 

4. Genomförande

Väljer man att gå vidare så är det dags att börja skriva Anslutningsavtal med alla medlemmar samt Markavtal med alla fastighetsägare. Man tillsätter även en såkallad

Entreprenadgrupp

(som sköter upphandling av Entreprenad för nedläggning av kanalisation samt blåsning och svetsning av fiber)

.

 

5. Driftsättning

När nätet är sammansvetsat så skall det Driftsättas med tjänster dvs.

Telefoni, Bredband & TV med hjälp av en operatör exempelvis Telia. Telia erbjuder väldigt bra kollektivavtal till fiberföreningar med ett mycket förmånligt pris för Bredband 100Mbit, Telefoni & TV Lagom

.